ภาควิชารังสีวิทยา และภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติ เรื่อง "Head and Neck Ultrasound: the Essentials for Clinical Practice" ระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (บรรยาย) 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ภาควิชารังสีวิทยา หัวข้อข่าวสารและกิจกรรม >> ภาควิชารังสีวิทยา