ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ, แพทย์ และบุคคลากรทางการแพทย์ ผู้สนใจทางด้านอัลตร้าซาวด์ทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมในรูปแบบออนไลน์ "MUST & Mindray Lecture Series" ในวันที่ 20 - 21 สิงหาคม พ.ศ.2564 โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน 

รายละเอียด
     จดหมายประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิกฯ

        -  แบบฟอร์มการลงทะเบียน หรือ คลิกเพื่อลงทะเบียน