Quick links

Login FormHome

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์ สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์ แห่งประเทศไทย

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1/2559

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (ULTRASOUND TECHNOLOGY AND TECHNIQUE2559.pdf)ULTRASOUND TECHNOLOGY AND TECHNIQUE2559.pdf Administrator179 Kb11/24/2015 02:47
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1/2559
เรื่อง “ULTRASOUND TECHNOLOGY AND TECHNIQUE”
สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ 11 – วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์  2559
ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพมหานคร
 
 

 

 วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 

 

 

เวลา  

 

 หัวข้อ

 

 วิทยากร

 

08.30 – 09.00 น.Ultrasound of urinary tract stoneพญ.เสาวณีย์  ศรีรัตนพงษ์/รามาฯ
09.00 – 09.30 น.ปาฐกถาพลเรือเอก นพ.มจ.ปุสาณ  สวัสดิวัฒน์
09.30 – 10.00 น.Surveillance of HCC and CCA : US strategic นพ.สุรเชษฎ์  สิริพงษ์สกุล/จุฬาภรณ์
  approach for early detection 
 10.00 – 10.30 น. Coffee break 
 10.30 – 11.10 น. Gastrointestinal ultrasound Prof. Hata/Japan
 11.10 – 11.40 น. Ultrasound of peritoneal cavity พญ.ณัฐพร  ตั่นเผ่าพงษ์/จุฬาฯ
 11.10 – 11.40 น. ประชุมสามัญประจำปี 
 12.00 – 13.00 น. Lunch 
 13.00 – 14.00 น.

 Ultrasound technology

 -  SMI

 - Basic US physics & artifact :

make it easy and practical 

 Prof. Hata/Japan

 นพ.สุรเชษฎ์  สิริพงษ์สกุล/จุฬาภรณ์

 14.00 – 14.30 น. Coffee break 
 14.30 – 15.00 น. Ultrasound guided intervention พญ.วลัยลักษณ์  ชัยสูตร/ศิริราช
 15.00 – 15.30 น. Interesting case 
 15.30 – 16.00 น.  Film quiz 
 

 

 วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

 เวลา

 หัวข้อ

วิทยากร

 
 09.00 – 09.45 น.

Ultrasound dating 

นพ.สมชาย  ศิริเจริญไทย/ราชวิถี

 09.45 – 10.30 น.

Ultrasound dating (I)

นพ.บุญชัย  เอื้อไพโรจน์กิจ/จุฬาฯ 

 10.30 – 11.00 น. Coffee break 
 11.00 – 12.00 น. Ultrasound screening (ll) นพ.พัญญู  พันธ์บูรณะ/รามาฯ
 12.00 – 13.00 น. Lunch 
 13.00 – 13.30 น. Live demonstrationนพ.สมชาย  ศิริเจริญไทย/ราชวิถี
 13.30 – 15.00 น. Hands-on 
   
 
 
กำหนดอัตราค่าลงทะเบียน
 
ภายในวันที่ 31 ธ.ค.58 1 – 31 ม.ค. 59หน้างาน (11-12 ก.พ. 59)Hands-on

ภายในวันที่

ตั้งแต่บัดนี้    -    15 ม.ค. 59

วันที่ 16 - 31 ม.ค. 59

หน้างาน (11-12 ก.พ. 59)

Hands-on

 

2วัน

1 วัน

2วัน

1วัน

วันละ

 

สมาชิก

2000

1000

3000

1500

2000

500

ไม่ใช่สมาชิก

3000

1500

4000

2000

3000

500

Resident/Fellow

800

500

1000

800

1000

500

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2015 เวลา 02:47 น. )

 

กำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1/2559

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (แบบฟอร์มเสนอผลงาน.pdf)FromPresetpresetAdministrator640 Kb10/1/2015 04:34

เรียน สมาชิกสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย และผู้สนใจทุกท่าน
สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1/2559 
ในวันที่ 11-12 กพ 59 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี  
 
ในการประชุมครั้งนี้ ทางสมาคมฯ ขอเชิญชวนสมาชิกและผู้สนใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมด้วยการ เสนอผลงานของตนเอง ในลักษณะ Interesting case, Missed case, Near-missed case
โดยใช้เวลาประมาณ 6-7 นาทีต่อคนในการนำเสนอแบบ oral presentation ในการประชุม  
ผู้สนใจจะนำเสนอขอให้ submit เรื่องมายังสมาคมฯ ภายใน 30 พฤศจิกายน 2558รายละเอียดของการ submit ตามแบบฟอร์มที่กำหนด  ส่งเป็น pdf file ซึ่งแปลงจาก power point มาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ผู้ที่ได้รับเลือกให้นำเสนอจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนประชุมในวันแรก และเข้าฟังในส่วนการบรรยายของการประชุมวันที่สองฟรี  (ไม่รวมworkshop ของสูติในวันที่สองของการประชุม)


แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 01 ตุลาคม 2015 เวลา 04:39 น. )

 

จดหมายถึงสมาชิกให้

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (form_registration _AUG_2015.pdf)form_registration _AUG_2015.pdf Administrator79 Kb5/28/2015 03:14

15 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ
เรียน สมาชิกสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย
และแพทย์ผู้สนใจทุกท่าน

 

ทางสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย จะจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2558
ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 หัวข้อเรื่อง “Pediatric Ultrasound” และ ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 หัวข้อเรื่อง “Ultrasound Elastography” รายละเอียดดังที่ปรากฏใน website และจดหมายที่ส่งถึงสมาชิก โดยการประชุมจะจัดขึ้นที่อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี จากัดจานวนผู้เข้าร่วมประชุม 300 คน
 
ทางสมาคมใคร่ขอเชิญชวนสมาชิกและแพทย์ผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ผู้สมัครสมาชิกสามารถลงทะเบียนในราคาสมาชิกได้ทันทีในการประชุมครั้งนี้
 
ขอแสดงความนับถือ
 
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปานฤทัย ตรีนวรัตน์
นายกสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย
 
หมายเหตุ ทางสมาคมฯได้มีจดหมายถึงผู้อานวยการโรงพยาบาลทั่วประเทศ (ตามที่สมาคมฯมีรายชื่อยู่)
หากท่านต้องการเข้าร่วมประชุมแต่ผู้อานวยการโรงพยาบาลของท่านยังไม่ได้รับจดหมาย โปรดแจ้ง
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ คุณสืบศรี ธุพันธ์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย
MEDICAL ULTRASONIC SOCIETY OF THAILAND
สานักงาน: ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕0 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10320 โทรศัพท์ 02-718-1703
Office : 11th Floor, The Royal Golden Jubilee Building, 2 Soi Soonvijai, New Petchburi Road Bangkok 10320 Thailand. Tel. 02-718-1703

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2015 เวลา 03:15 น. )

 

การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1/2558 และการประชุมสามัญประจำปี

เรื่อง      การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1/2558 และการประชุมสามัญประจำปี

เรียน     สมาชิกสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย

                        สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทยมีกำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1/2558 โดยมีหัวข้อการประชุมคือ  “Ultrasound of the Small Parts” สำหรับแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจและปฏิบัติงานด้านอัลตร้าซาวด์  การอบรมจะจัดในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี กทม. รายละเอียดดังโปรแกรมการประชุมที่แนบมา

                        นอกจากนี้ทางสมาคมฯขอเรียนเชิญท่านสมาชิกร่วมประชุมสามัญประจำปีในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 11.45 น. ด้วย

             เนื่องจากทางสมาคมฯ กำลังปรับปรุงฐานข้อมูลของสมาชิกให้เป็นปัจจุบันที่สุด จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกโปรดส่ง email มายังนายทะเบียนของสมาคมฯ (น.พ. สุรเชษฎ์ สิริพงษ์สกุล) ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน เพื่อทางสมาคมฯ จะได้มี email address ของท่านเพื่อการติดต่อในโอกาสต่อไป และโปรดแจ้งหากท่านมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล ที่ทำงาน ที่อยู่ เพื่อให้ทางสมาคมฯ ลงฐานข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง สำหรับสมาชิกที่ได้ติดต่อมาแล้ว ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้      

 

ขอแสดงความนับถือ  

                                             

   (รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปานฤทัย  ตรีนวรัตน์)

นายกสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย

 

การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1/2558

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (most update US small part 2015 _3_.pdf)most update US small part 2015 _3_.pdf Administrator62 Kb12/8/2014 02:14

          การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1/2558

สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย

“ULTRASOUND OF THE SMALL PARTS”

          วันที่  12 – 13 กุมภาพันธ์  2558

          ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี

ซอยศูนย์วิจัย  ถ.เพชรบุรีตัดใหม่  กรุงเทพมหานคร

 

พฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 

 

08.20–08.30 น. กล่าวเปิดงาน (นายกสมาคมฯ)

08.30–09.00 น. Basic musculoskeletal ultrasound 

- อ.พญ.นิยตา จิตรภาษย์ 

09.00–09.30 น. ปาฐกถาเกียรติยศนายแพทย์กิตติพงศ์  วัยโรจนวงษ์

     เรื่อง  ภาษีและการลงทุนทางการแพทย์

- อ.นพ. เอื้อชาติ  กาญจนพิทักษ์

09.30–10.00 น.   US of MSK infection

 อ.นพ.ประมาณ  เฟื่องฟ้า

10.00-10.30 น. Coffee Break

10.30-11.00 น. US of soft tissue mass

- อ. พญ. วราภรณ์ ศรีขำ

11.00-11.30 น. US of shoulder joint

– ผศ.พญ.นัทธยา ปัทมภาสพงษ์ 

 11.30-12.00 น. US of abdominal wall hernia

– ศ.พญ. สุภนีวรรณ เชาว์วิศิษฐ

 12.00-13.00 น. Lunch

 13.00-13.30 น. MSK US in emergency unit 

  - ผศ.พญ.นัทธยา ปัทมภาสพงษ์

13.30-14.30 น. Symposium Breast US: 

(1) New BIRADS

– รศ.พญ.ชลทิพย์ วิรัตกพันธ์ 

(2) Elastography

– อ.พญ. เจนจิราปรึกษาดี 

(3) Pitfalls

- รศ.พญ.พรพิมพ์ กอแพร่พงศ์ 

14.00-15.30 น. Coffee Break

15.00-15.20 น.  Scrotal mass

- ผศ.พญ. กอบกุลเมืองสมบูรณ์

15.30-16.00 น.  Acute scrotal condition - อ.นพ. กานต์ แตงเที่ยง

 

  ศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

  Room A

08.00-08.45 น. Neck nodes - Prof. Anil T Ahuja

08.45–09.15 น Thyroid nodule : benign versus malignant

-อ.พญ. วรปารี สุวรรณฤกษ์

09.15–10.00 น. Lumps and bumps in the neck

- Prof. Anil T Ahuja

10.00-10.30 น. Break

10.00-10.30 น. Chest US – รศ.พญ. ปานฤทัยตรีนวรัตน์ 

11.45-12.00 น. ประชุมสามัญประจำปี

12.00-13.00 น. Lunch 

13.00-13.30 น. US markers for fetal aneuploidy in 2nd trimester

ศ.นพ. พฤหัส จันทร์ประภาพ 

13.30-14.00 น. Ovarian tumor (TBA)

14.30-15.00 น. Break 

 

Room B

09.15–09.30 น. US screening for preterm labor

- รศ.นพ.พัญญูพันธ์บูรณะ

09.30–10.00 น. US screening for fetal thalassemia

- รศ.นพ.ธีระ วัชรปรีชานนท์

10.00-10.15 น..    Break 

10.15-10.45 น. Fetal chromosomal anomaly

screening

: US in 1st trimester 

อ.นพ. นพดล ไชยสิทธิ์

10.45-10.45 น. Fetal chromosomal anomaly screening

: Beyond US 

รศ.นพ.บุญชัย เอื้อไพโรจน์กิจ

รศ.นพ.ศักนัน มะโนทัย

11.45-12.00 น. ประชุมสามัญประจำปี

12.00-13.00 น. Lunch 


กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้  ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตรวจสอบได้ที่ website   “www.must.or.th”

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2014 เวลา 04:40 น. )

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 22

Language Selection
Thai (ภาษาไทย)
Who's Online
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนผู้ชมถึงวันนี้
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday15
mod_vvisit_counterYesterday41
mod_vvisit_counterThis week227
mod_vvisit_counterLast week265
mod_vvisit_counterThis month1122
mod_vvisit_counterLast month1275
mod_vvisit_counterAll days574711