Quick links

Login FormHome

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์ สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์ แห่งประเทศไทย

สารจากนายกสมาคม 2559

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (Message_from_the_President.pdf)Message_from_the_President.pdf Administrator267 Kb5/20/2016 15:04
Download this file (Registration_Form25_26_Aug.pdf)Registration_Form25_26_Aug.pdf Administrator398 Kb5/20/2016 15:14
Download this file (The_conference_program2_2559.pdf)The_conference_program2_2559.pdf Administrator285 Kb5/20/2016 15:14

16 พฤษภาคม 2559

เรื่อง        การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2/2559

เรียน       สมาชิกสมาคมฯ แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจอัลตร้าซาวด์ทุกท่าน

สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย มีความยินดีที่จะจัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2/2559  ให้แก่ทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง  ในครั้งนี้เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการในชื่อการประชุม “Color Doppler Sonography in Routine Practice” ประกอบด้วยการบรรยายในวันแรก และฝึกปฏิบัติในวันที่สอง กลุ่มย่อยในการฝึกปฏิบัติจะมีผู้เรียนประมาณ 5-6 คนต่อกลุ่ม ซึ่งท่านจะได้ฝึกปฏิบัติกับวิทยากรผู้มีประสบการณ์ที่จะชี้แนะให้ท่านทราบเทคนิคและทำการตรวจได้ถูกต้อง

ถ้าท่านสนใจจะเข้าร่วมประชุม ขอความกรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าตามคำแนะนำในใบสมัคร  อนึ่ง ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพของสมาคมฯได้ ซึ่งจะทำให้ท่านมีสิทธิ์ลงทะเบียนในราคาสมาชิกได้ตั้งแต่การประชุมครั้งนี้ และครั้งถัดๆ ไป  ท่านสามารถติดตามประกาศเกี่ยวกับการประชุมของสมาคมฯ ได้ที่  www.must.or.th

 

ขอแสดงความนับถือ

 

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปานฤทัย  ตรีนวรัตน์

นายกสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2016 เวลา 15:14 น. )

 

KSUM 2016

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (KSUM_Open_2016_Announcement.pdf)Ksum Administrator14587 Kb2/23/2016 00:40
Download this file (main_visual.jpg)main_visual.jpg Administrator376 Kb2/23/2016 00:46
เรียน สมาชิกและผู้สนใจ ultrasound ทุกท่าน
สมาคมอัลตราซาวด์ของประเทศเกาหลี (Korean Society of Ultrasound in Medicine : KSUM)
ฝากประชาสัมพันธ์การประชุม KSUM Open 2016 ซึ่งจะจัดที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี ระหว่างวันศุกร์เสาร์ที่  20-21 May 2016ที่น่าสนใจคือผู้ลงทะเบียนที่เป็นต่างชาติและส่ง oral presentation หรือ poster presentation และได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมจะได้ International grand award จำนวนเงิน 500 USD  
และถ้ายังไม่อาวุโส ยังมีโอกาสได้ young investigator award หรือ best poster award อีกด้วย
หมดกำหนดส่ง abstract วันจันทร์ที่ 28 Mar 2016
รายละเอียดอื่นๆ ดูได้ที่ http://2016.ksum.or.kr/
 KSUM Open 2016 // The 47th Annual Congress of Korean Society of Ultrasound in Medicine // MAY 20(FRI) - 21(SAT), 2016 COEX, SEOUL, KOREA

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 00:49 น. )

 

สารจากนายกเรื่องการประชุม วิชาการ 1/2559

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (form_registration_Feb_2016.pdf)form_registration_Feb_2016.pdf Administrator87 Kb12/11/2015 03:42
Download this file (Message_from_the_President_Feb_2016.pdf)Message_from_the_President_Feb_2016.pdf Administrator148 Kb12/11/2015 03:47
Download this file (The_Annual_Conference_MUST_2016.pdf)The_Annual_Conference_MUST_2016.pdf Administrator258 Kb12/11/2015 03:46
28 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง  การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1/2559
เรียน  สมาชิกสมาคมฯ แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจอัลตร้าซาวด์ทุกท่าน
สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทยมีความยินดีที่ได้จัดการประชุมวิชาการประจ าปีครั้งที่ 1/2559
ให้แก่ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2559
 
ในวันแรกเป็นเรื่อง Ultrasound technology and technique ซึ่งมีหัวข้อบรรยายที่น่าสนใจมาก มีวิทยากรจาก
ต่างประเทศที่มีประสบการณ์ทางอัลตร้าซาวด์สูง ได้แก่ Professor Jiro Hata แพทย์จากประเทศญี่ปุ่น และ Ms. Frauke Lever
ซึ่งเป็น sonographer จากประเทศออสเตรเลีย และยังมีรังสีแพทย์ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยเป็นวิทยากรด้วย
นอกจากนี้ทางสมาคมฯ ขอเชิญชวนให้ท่านส่งผลงานของท่านที่เป็น Interesting case เพื่อนำเสนอในการประชุม
โดยส่งถึงประธานวิชาการที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ดังแบบฟอร์มที่ก าหนด ภายใน 30 ธันวาคม 2558 ถ้าผลงานของท่าน
ได้รับการคัดเลือก ท่านจะได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียนประชุม (ยกเว้นการฝึกปฏิบัติในช่วงบ่ายของวันที่สอง)
 
ในวันที่สองของการประชุมจะเป็นเรื่องทางสูติศาสตร์ มีการบรรยายในช่วงเช้า และฝึกปฏิบัติในช่วงบ่าย (ซึ่งรับได้
จำนวนจำกัด) เหมาะสำหรับแพทย์ผู้ต้องการเริ่มต้นเรียนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานและหัดตรวจกับหุ่นจำลอง
ถ้าท่านสนใจเข้าร่วมประชุม ขอความกรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าตามคำแนะนำในใบสมัคร อนึ่ง ท่านสามารถ
สมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพของสมาคมฯได้ ซึ่งจะทำให้ท่านมีสิทธิ์ลงทะเบียนในราคาสมาชิกได้ตั้งแต่การประชุมครั้งนี้ และ
ครั้งถัดๆ ไป ท่านสามารถติดตามประกาศเกี่ยวกับการประชุมของสมาคมฯ ได้ที่ www.must.or.th
 
 
ขอแสดงความนับถือ
 
(รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปานฤทัย ตรีนวรัตน์)
นายกสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย 

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2015 เวลา 03:47 น. )

 

กำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1/2559

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (แบบฟอร์มเสนอผลงาน.pdf)FromPresetpresetAdministrator640 Kb10/1/2015 04:34

เรียน สมาชิกสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย และผู้สนใจทุกท่าน
สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1/2559 
ในวันที่ 11-12 กพ 59 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี  
 
ในการประชุมครั้งนี้ ทางสมาคมฯ ขอเชิญชวนสมาชิกและผู้สนใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมด้วยการ เสนอผลงานของตนเอง ในลักษณะ Interesting case, Missed case, Near-missed case
โดยใช้เวลาประมาณ 6-7 นาทีต่อคนในการนำเสนอแบบ oral presentation ในการประชุม  
ผู้สนใจจะนำเสนอขอให้ submit เรื่องมายังสมาคมฯ ภายใน 30 พฤศจิกายน 2558รายละเอียดของการ submit ตามแบบฟอร์มที่กำหนด  ส่งเป็น pdf file ซึ่งแปลงจาก power point มาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ผู้ที่ได้รับเลือกให้นำเสนอจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนประชุมในวันแรก และเข้าฟังในส่วนการบรรยายของการประชุมวันที่สองฟรี  (ไม่รวมworkshop ของสูติในวันที่สองของการประชุม)


แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 01 ตุลาคม 2015 เวลา 04:39 น. )

 

จดหมายถึงสมาชิกให้

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (form_registration _AUG_2015.pdf)form_registration _AUG_2015.pdf Administrator79 Kb5/28/2015 03:14

15 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ
เรียน สมาชิกสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย
และแพทย์ผู้สนใจทุกท่าน

 

ทางสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย จะจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2558
ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 หัวข้อเรื่อง “Pediatric Ultrasound” และ ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 หัวข้อเรื่อง “Ultrasound Elastography” รายละเอียดดังที่ปรากฏใน website และจดหมายที่ส่งถึงสมาชิก โดยการประชุมจะจัดขึ้นที่อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี จากัดจานวนผู้เข้าร่วมประชุม 300 คน
 
ทางสมาคมใคร่ขอเชิญชวนสมาชิกและแพทย์ผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ผู้สมัครสมาชิกสามารถลงทะเบียนในราคาสมาชิกได้ทันทีในการประชุมครั้งนี้
 
ขอแสดงความนับถือ
 
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปานฤทัย ตรีนวรัตน์
นายกสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย
 
หมายเหตุ ทางสมาคมฯได้มีจดหมายถึงผู้อานวยการโรงพยาบาลทั่วประเทศ (ตามที่สมาคมฯมีรายชื่อยู่)
หากท่านต้องการเข้าร่วมประชุมแต่ผู้อานวยการโรงพยาบาลของท่านยังไม่ได้รับจดหมาย โปรดแจ้ง
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ คุณสืบศรี ธุพันธ์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย
MEDICAL ULTRASONIC SOCIETY OF THAILAND
สานักงาน: ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕0 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10320 โทรศัพท์ 02-718-1703
Office : 11th Floor, The Royal Golden Jubilee Building, 2 Soi Soonvijai, New Petchburi Road Bangkok 10320 Thailand. Tel. 02-718-1703

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2015 เวลา 03:15 น. )

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 23

Language Selection
Thai (ภาษาไทย)
Who's Online
เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนผู้ชมถึงวันนี้
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday38
mod_vvisit_counterYesterday31
mod_vvisit_counterThis week178
mod_vvisit_counterLast week233
mod_vvisit_counterThis month879
mod_vvisit_counterLast month1028
mod_vvisit_counterAll days582152