Quick links

Login FormHome

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์ สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์ แห่งประเทศไทย

กำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1/2559

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (แบบฟอร์มเสนอผลงาน.pdf)FromPresetpresetAdministrator640 Kb10/1/2015 04:34

เรียน สมาชิกสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย และผู้สนใจทุกท่าน
สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1/2559 
ในวันที่ 11-12 กพ 59 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี  
 
ในการประชุมครั้งนี้ ทางสมาคมฯ ขอเชิญชวนสมาชิกและผู้สนใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมด้วยการ เสนอผลงานของตนเอง ในลักษณะ Interesting case, Missed case, Near-missed case
โดยใช้เวลาประมาณ 6-7 นาทีต่อคนในการนำเสนอแบบ oral presentation ในการประชุม  
ผู้สนใจจะนำเสนอขอให้ submit เรื่องมายังสมาคมฯ ภายใน 30 พฤศจิกายน 2558รายละเอียดของการ submit ตามแบบฟอร์มที่กำหนด  ส่งเป็น pdf file ซึ่งแปลงจาก power point มาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ผู้ที่ได้รับเลือกให้นำเสนอจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนประชุมในวันแรก และเข้าฟังในส่วนการบรรยายของการประชุมวันที่สองฟรี  (ไม่รวมworkshop ของสูติในวันที่สองของการประชุม)


แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 01 ตุลาคม 2015 เวลา 04:39 น. )

 

จดหมายถึงสมาชิกให้

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (form_registration _AUG_2015.pdf)form_registration _AUG_2015.pdf Administrator79 Kb5/28/2015 03:14

15 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ
เรียน สมาชิกสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย
และแพทย์ผู้สนใจทุกท่าน

 

ทางสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย จะจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2558
ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 หัวข้อเรื่อง “Pediatric Ultrasound” และ ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 หัวข้อเรื่อง “Ultrasound Elastography” รายละเอียดดังที่ปรากฏใน website และจดหมายที่ส่งถึงสมาชิก โดยการประชุมจะจัดขึ้นที่อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี จากัดจานวนผู้เข้าร่วมประชุม 300 คน
 
ทางสมาคมใคร่ขอเชิญชวนสมาชิกและแพทย์ผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ผู้สมัครสมาชิกสามารถลงทะเบียนในราคาสมาชิกได้ทันทีในการประชุมครั้งนี้
 
ขอแสดงความนับถือ
 
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปานฤทัย ตรีนวรัตน์
นายกสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย
 
หมายเหตุ ทางสมาคมฯได้มีจดหมายถึงผู้อานวยการโรงพยาบาลทั่วประเทศ (ตามที่สมาคมฯมีรายชื่อยู่)
หากท่านต้องการเข้าร่วมประชุมแต่ผู้อานวยการโรงพยาบาลของท่านยังไม่ได้รับจดหมาย โปรดแจ้ง
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ คุณสืบศรี ธุพันธ์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย
MEDICAL ULTRASONIC SOCIETY OF THAILAND
สานักงาน: ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕0 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10320 โทรศัพท์ 02-718-1703
Office : 11th Floor, The Royal Golden Jubilee Building, 2 Soi Soonvijai, New Petchburi Road Bangkok 10320 Thailand. Tel. 02-718-1703

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2015 เวลา 03:15 น. )

 

งานการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2/2558 สมาคมอัลตร้าซาวน์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2/2558
สมาคมอัลตร้าซาวน์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย
วันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
ซอยศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร
 
                                 พฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2558 เรื่อง "Pediatric Ultrasound"            

 

 

 เวลา หัวข้อบรรยาย วิทยากร
 8.30-8.45  ประธานกล่าวเปิดงาน นายกสมาคมฯ
 8.45-9.45 

 All to know in Neurosonography :

Part 1: intracranial hemorrhage and CNS infection

Part 2: congenital brain anomaly and brain tumor 

 นพ.เกรียงไกร เอี่ยมสวัสดิกุล
 9.45-10.15 Coffee/ Tea Break 
 10.15-11.00 Ultrasound of the spine   พญ.ศุภิกา กฤษณีไพบูลย์
 11.00-11.45 Ultrasound of head and neck พญ.พรรณี วิศรุตรัตน
 11.45-12.45 Lunch 
 12.45-13.30 Ultrasound in hepatobiliary disease พญ.นิชานันท์ เรืองวัฒนไพศาล
 13.30-14.15 Color Doppler ultrasound for liver transplantation นพ.ธีรศักดิ์ ผิวปลั่ง
 14.15-14.30 Coffee/ Tea Break 
 14.30-15.15 Ultrasound in cystic kidney disease พญ.อุทัยรัศมิ์ เชื่อมรัตนกุล
 15.15-16.00 Ultrasound in retroperitoneal tumors พญ.จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์

 

 

ศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2558 เรื่อง "Ultrasound elastography"  

 

 
วลา   หัวข้อบรรยาย  วิทยากร 
  8.30-9.30                Basic of ultrasound elastography นพ.สุรเชษฎ์ สิริพงษ์สกุล
 9.30-10.00 Breast elastography พญ.จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์
 10.00-10.30 Coffee/ Tea Break 
 10.30-11.00 Elastography of cervix in pregnancy นพ. ธีระภัทร เจริญวิทย์
 11.00-12.00  

 Ultrasound elastography for the neck lesions

Part 1. Thyroid

Part 2. Potential role of elastography in H&N 

 
 12.00-13.00 Lunch 
 13.00-13.30 Elastography of the prostate gland นพ.สิทธิ์ พงษ์กิจการุณ
 13.30-14.20 Liver elastography นพ.บัณฑิต เจ้าปฐมกุล
 14.20-14.30 Coffee/ Tea Break 
 14.30-16.00 Hands-on elastography by vendors 

แก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2015 เวลา 07:17 น. )

 

ข้อความชี้แจงการลงทะเบียนประชุม

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (form_registration_MUST_Feb_2015.pdf)form_registration_MUST_Feb_2015.pdf Administrator103 Kb1/10/2015 02:47

เรียนท่านสมาชิกและผู้สนใจลงทะเบียนประชุมวิชาการ Ultrasound of the Small Parts (12-13 กุมภาพันธ์ 2558)

    เนื่องจากมีค่าประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีตัวเลขไม่เท่ากัน ในเอกสารที่ส่งให้ รพ. และ สมาชิก ซึ่งมีอัตราถูกกว่า อัตราในใบลงทะเบียนทาง website และที่ส่งให้สมาชิกบางส่วนทางอีเมล์ เนื่องจากเอกสารทางไปรษณี ได้ส่งออกไปก่อนที่มีการปรับของกรรมการเพิ่มเติม ทางผู้จัดประชุม ขออภัยในความสับสนมา ณ ที่นี้ โดยอัตราค่าลงทะเบียน จะคงอัตราที่ส่งให้สมาชิกทาง ไปรษณีย์ และโรงพยาบาลเป็นหลัก (อัตราที่ถูกกว่า)  ตามรายละเอียดข้างล่าง  หากท่านผู้ลงทะเบียน ได้ลงทะเบียน และชำระเงินเกินมาแล้ว ทางสมาคมจะคืนเงินส่วนต่างให้วันประชุม ครับ

 

อัตราลงทะเบียนที่ใช้


                                       ไม่ใช่สมาชิก                       สมาชิก                             Resident/Fellow

ลงทะเบียนและชำระเงิน             2วัน                  1วัน              2วัน              1วัน                     2วัน              1วัน


ภายใน 15 ม.ค. 58                   3,000               1,500               1,500                 800                 500*                300*
16 ม.ค.-10 ก.พ. 58                 3,500               2,000               2,000              1,500               1,000                  800
หน้างานประชุม                        4,000               2,500               3,000              2,000               2,000               1,000

Embarassed   สามารถ download  ใบสมัคร ได้แล้วครับ  Embarassed

 

          รบกวน เปิดด้วยโปแรกรม Google  Chrome     หรือ   ตั้ง  หน้า เว็บ ของ IE  ที่ ค่า ZOOM   View  120%   ก้อสามารถดูได้ครับ 

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 03 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 07:52 น. )

 

การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1/2558 และการประชุมสามัญประจำปี

เรื่อง      การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1/2558 และการประชุมสามัญประจำปี

เรียน     สมาชิกสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย

                        สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทยมีกำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1/2558 โดยมีหัวข้อการประชุมคือ  “Ultrasound of the Small Parts” สำหรับแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจและปฏิบัติงานด้านอัลตร้าซาวด์  การอบรมจะจัดในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี กทม. รายละเอียดดังโปรแกรมการประชุมที่แนบมา

                        นอกจากนี้ทางสมาคมฯขอเรียนเชิญท่านสมาชิกร่วมประชุมสามัญประจำปีในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 11.45 น. ด้วย

             เนื่องจากทางสมาคมฯ กำลังปรับปรุงฐานข้อมูลของสมาชิกให้เป็นปัจจุบันที่สุด จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกโปรดส่ง email มายังนายทะเบียนของสมาคมฯ (น.พ. สุรเชษฎ์ สิริพงษ์สกุล) ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน เพื่อทางสมาคมฯ จะได้มี email address ของท่านเพื่อการติดต่อในโอกาสต่อไป และโปรดแจ้งหากท่านมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล ที่ทำงาน ที่อยู่ เพื่อให้ทางสมาคมฯ ลงฐานข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง สำหรับสมาชิกที่ได้ติดต่อมาแล้ว ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้      

 

ขอแสดงความนับถือ  

                                             

   (รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปานฤทัย  ตรีนวรัตน์)

นายกสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 23

Language Selection
Thai (ภาษาไทย)
Who's Online
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนผู้ชมถึงวันนี้
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday29
mod_vvisit_counterYesterday33
mod_vvisit_counterThis week171
mod_vvisit_counterLast week337
mod_vvisit_counterThis month321
mod_vvisit_counterLast month1352
mod_vvisit_counterAll days572635