สำนักงาน : ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10320 โทรศัพท์ 02-718-1703

ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิก "สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย" โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กรอกข้อมูล แนบไฟล์สมัคร ส่งทางอีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม..

[ไฟล์.doc] [ไฟล์.PDF]