ประชาสัมพันธ์

สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทยกำหนดจัดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2567 เรื่อง Emergency US: Diagnostic Precision in Critical Moments ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ถึง วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2567 ณ ห้องแกรนด์บอลลูน โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร ในรูปแบบ Onsite จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ แพทย์ และบุคลากรในโรงพยาบาลของท่านเข้าร่วมการประชุม โดยท่านสามารถลงทะเบียนผ่าน https://forms.gle/uMw7fHFQ3waYz4aS7 เเละดาวน์โหลดจดหมายประชาสัมพันธ์ และตารางการประชุมได้ตามรายละเอียดดังนี้

  1. จดหมายประชาสัมพันธ
  2. ตารางการประชุม

 

 

 สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประะเทศไทย ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท เจ.เอฟ. แอดวาน เมด จำกัด และบริษัท MINDRAY MEDICAL (THAILAND)

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง "Practical Advance in Ultrasonography"

ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567   ณ ห้องประชุม อาคาร 89 พรรษา สมเด็จย่า ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.จดหมายเชิญประชุม

2.ตารางการประชุม