ประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เรื่อง "อัลตร้าซาวด์ทางช่องท้อง" โดยสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที 13 กรฎาคม 2561 ณ โรงแรมบลู โฮเท็ล จังหวัดนครพนม

สมาชิกท่านใดสนใจสามารถสมัครได้โดยสแกนผ่าน QR code ด้านล่างนี้