ประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เรื่อง "อัลตร้าซาวด์ในเวชปฏิบัติทางสูติ-นรีเวช" (Basic of Obstetrics and Gynecology) โดยสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ยีดี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ณ IBIS Hotel Krabi จังหวัด กระบี่

สมาชิกท่านใดสนใจสามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ คุณเมธาณี E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร : 062-419-0550