ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีและการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566การประชุมใหญ่สามัญประจำปีและการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566...
21 ต.ค. 2565 23:48

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ, แพทย์ และบุคคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจทางด้านอัลตร้าซาวด์ทุกท่าน เข้า [ ... ]

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีและการประชุมวิชาการครั้งที่ 1 ประจำปี 2565การประชุมใหญ่สามัญประจำปีและการประชุมวิชาการครั้งที่ 1 ประจำปี 2565...
01 ธ.ค. 2564 11:19

ประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ, แพทย์ และบุคคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจทางด้านอัลตร้าซาวด์ทุกท่าน เข [ ... ]