ข่าวประชาสัมพันธ์

MUST & Mindray Lecture SeriesMUST & Mindray Lecture Series
10 ก.ค. 2564 15:05

 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ, แพทย์ และบุคคลากรทางการแพทย์ ผู้สนใจทางด้านอัลตร้าซาวด์ทุกท่าน เข้ [ ... ]

MUST & Mindray lecture seriesMUST & Mindray lecture series
10 ก.ค. 2564 14:31

  ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ, แพทย์ และบุคคลากรทางการแพทย์ ผู้สนใจทางด้านอัลตร้าซาวด์ทุกท่าน เข [ ... ]

แจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมแจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุม
30 ธ.ค. 2563 13:01

ในขณะนี้ได้เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง ทำให้ทางสมาคมฯ จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแ [ ... ]

Advanced Ultrasound in Clinical Practice 2021Advanced Ultrasound in Clinical Practice 2021
10 ธ.ค. 2563 20:10

  ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน สมาชิกสมาคมฯ แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจทางด้านอัลตร้าซาวด์ทุกท่าน ในงา [ ... ]