ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุม  Asian Federation of Ultrasound in Medicine (AFSUMB) 2018การประชุม Asian Federation of Ultrasound in Medicine (AFSUMB) 2018
02 มี.ค. 2561 08:55

เรียนท่านสมาชิก สมาคมอัลตราซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย ทุกท่าน ทาง สมาคมอัลตราซาวด์ทางการแพทย์แห่งปร [ ... ]

WFUMB 2017 TAIPEI
06 มิ.ย. 2560 22:17

โปรแกรมทัวร์ไต้หวันสำหรับผู้ติดตาม ดูรายละเอียด...