ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีและการประชุมวิชาการครั้งที่ 1 ประจำปี 2565การประชุมใหญ่สามัญประจำปีและการประชุมวิชาการครั้งที่ 1 ประจำปี 2565...
01 ธ.ค. 2564 11:19

ประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ, แพทย์ และบุคคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจทางด้านอัลตร้าซาวด์ทุกท่าน เข [ ... ]

แจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมแจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุม
30 ธ.ค. 2563 13:01

ในขณะนี้ได้เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง ทำให้ทางสมาคมฯ จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแ [ ... ]

Other Articles